böyük-kiçik

böyük-kiçik
is.
1. Yaşlarından asılı olmayaraq hamı. <Sarxan> daima lətifələrlə danışar, böyük-kiçiyə baxmadan zarafat eləməyi sevərdi. M. İ.. Böyük-kiçik hamı çıxır. Ə. Ə.. // Bəzən «böyüklükiçikli» şəklində işlənir. Böyüklü-kiçikli, hamı küçələrə çıxdı. S. R..
2. Vəzifəcə, yaşca böyük və kiçik olanlar. Yasavul böyüməsinə baxmayaraq, böyükkiçik tanıyır, yuxarının qabağında daha artıq xidmət göstərir. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • böyük — sif. 1. Kəmiyyətcə, ölçücə yekə, iri (kiçik ziddi). Böyük daş. Böyük şəhər. Böyük ev. – Ağarza yoldan kənara çəkilib, böyük və soyuq bir daş üstündə oturdu. M. C.. <Göyərçin:> İsmayılzadə deyir ki, bu il böyük bir saray tikəcəyik. . . Z.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kiçik — sif. 1. Həcmcə, ölçücə balaca; xırda (böyük müqabili). Kiçik əl. Kiçik göz. Kiçik otaq. Kiçik qab. Kiçik kitab. – Qapıçı kiçik pəncərədən <Nəbinin> nə istədiyini xəbər alır. «Qaçaq Nəbi». Kiçik və yoxsul daxmasının səkisi üzərində ortaboylu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səğirü kəbir — ə. böyük kiçik; hamı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəiyyət — is. <ər.> Bir dövlətin tabeliyində olan(lar); təbəə. Atabəy Məhəmməd, Marağa və Təbrizi alandan sonra şəhərlərə qasidlər göndərib, rəiyyətlərinə böyük qələbənin xəbərini elan etdirdi. M. S. O.. // Aşağı təbəqədən olan, yoxsul adam. Böyük… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atayana — z. Ata kimi, ataya məxsus bir tərzdə. Sədr atayana bir səslə: – Oğul, adam bir böyük kiçik bilər, sözünün yerini bilər, axı. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərfərz — ara s. <fars. bər və ər. fərz> köhn. Tutaq ki, ehtimala görə, fərz edək ki. <Hacı Kərim Zərgər:> Cənab şair, bərfərz ki, bizim hər birimizdə bir təqsir var ki, sənətindən bəhrəyab olmur. M. F. A.. Dedi: «Bərfərz, olsa hər yerdə;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəm — is. <ər.> 1. Bir şeyin ümumi sayı, miqdarı, toplusu. Cəm etmək (eləmək) – toplamaq, yığmaq. Xülasə, yoldaşlarımı bir yerə cəm elədim və ağdamlılar kimi başladıq hesab görməyə. C. M.. Azacıq məvacibə qənaət edən muzdur öz boğazından qəpik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehtikarçı — is. Ehtikarla məşğul olan adam (bax ehtikar). Bəhayi dininə sadiq olanlar isə əksəriyyətlə böyük kiçik tacir, ehtikarçı, dükançılardır. M. S. O.. // Qanunsuz olaraq mal alıb varlanmaq məqsədi ilə onu baha qiymətlə satmaqla məşğul olan adam;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fısqır(t)maq — f. dan. Çəkmək (papiros, siqaret və s.). Siqaret fısqırtmaq. – Molla Qafar isə bol yeməyi gördükdə rahatca bardaş qurub, . . çubuğunu təmizləyərək fısqırtdı, tənbəki ilə doldurub, damağına aldı. S. R.. <Xəlil:> Mənim o böyük kiçik tanımayan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”